Serhat Demir - Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı