İsmail Bütün - Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı