Gediz Sezgin - Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı