Ali Uysal - Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı