Tedarikçiler projelerini Turkcell teknolojileri ve tecrübesiyle geliştiriyor

Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı’yla Turkcell; kendi iş süreçleri, tedarikçileri ve sektör için katma değer sunan ürün, hizmet ve yeni çözümlerin hayata geçirilmesini hedefliyor. Programa katılan tedarikçiler ve start-up’lar tarafından geliştirilen projelerle hem Turkcell’e hem de ekosisteme katkı sağlanıyor.

Teknolojinin öncüsü Turkcell, sektörde ve iş süreçlerinde verimlilik odaklı ürün-hizmet kullanımını artırmak amacıyla inovasyon odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Turkcell ekiplerinin tedarikçilerle birlikte, inovatif fikir ve çözümlerin projelendirilmesini sağlayan Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı’yla hem Turkcell’e hem de ekosisteme ve sektöre katma değer yaratan ürün, hizmet ve çözümler geliştiriliyor. Turkcell’in teknik, satış ağı ve proje yönetimi yetenekleri sayesinde geliştirilen ürün ve hizmetler; firmalara iş süreçlerinde gelişme, ek tasarruflar, kalite ve gelir artışı sağlıyor. Program sayesinde tedarikçiler, gelişime açık ürün ve hizmetlerinin yanı sıra yeni projelerini de hayata geçirebiliyor.

 

İnovatif projelerin ilk müşterisi Turkcell

Projelendirme, değerlendirme ve geliştirme aşamaları sonrası ortaya çıkan ürün veya hizmetlerin ilk müşterisi Turkcell oluyor. Turkcell, inovatif çözümleri kendi iş süreçlerinde kullanıyor. Ayrıca geliştirilen ürün ve hizmetler, Turkcell’in grup şirketlerinden birisi olan Dijital İş Servisleri aracılığıyla kurumsal müşterilere de sunuluyor. Tedarikçiler, bu sayede sektörel erişimlerini ve kazancını da artırıyor.

 

Ali Türk: “Sadece kendi iş süreçlerimizi değil, ekosistemi de geliştiren bir şirketiz”

Tedarikçi desteği ve inovasyona odaklanan proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Turkcell Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, şunları söyledi: “Turkcell olarak, sadece kendi iş süreçlerimizde ihtiyaç duyduğumuz çözümleri tedarik etmekle kalmayıp ürünlerin iş verimini artırarak sektörümüz için sürdürülebilir hale getirecek çalışmalar da yapıyoruz. Ekosisteme katma değer sağlayan birçok projeyi sürdüren bir teknoloji şirketi olarak, kendi işlerimizin yanı sıra paydaşlarımızı geliştiren, yerlilik ve inovasyon hedeflerimizi de sürdürüyoruz. Bu hedef doğrultusunda devam eden Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programımızla hem çalışanlarımız hem de tedarikçilerin iş süreçlerine dair farkındalıklarını ve katılımlarını artırmayı, bu sayede ürün ve hizmetler özelinde geliştirici olmalarını amaçlıyoruz. Program, çalışanlarımıza şirket içindeki inovasyon konusundaki yetkinliklerini artırmaları için bir araç, eğitim ve motivasyon kaynağı olurken, tedarikçilerimiz için ise ürün ve hizmetlerinin fonksiyonlarını geliştirerek iş kapasitelerini, sektörel erişimlerini ve ticari gelirlerini artırabilecekleri bir işlev görüyor. Turkcell olarak, geliştirilen projelerin ilk müşterisi biz oluyoruz. Proje fikirleri olan ve fikirlerini geliştirmek isteyen firmalara ‘Bu projelerinizi Turkcell ile geliştirebilir, Turkcell’in tecrübe ve kapsayıcı üstün teknolojilerinden faydalanabilir, iş ortağımız olabilirsiniz’ diyoruz.”

Proje fikirlerini Turkcell ile geliştirmek isteyen firmalar, supplychain@turkcell.com.tr e-posta adresinden veya Turkcell’in Tedarikçi Yönetim Sistemi üzerinden programa başvurabiliyor. Tedarik Zinciri İnovasyon sorumluları tarafından değerlendirildikten sonra, farklı kriterler sonrası ticari olarak da gelişime açık proje fikirleri, Turkcell Genel Müdür Yardımcılarından oluşan bir komitenin onayıyla hayata geçiriliyor. Komite; projeleri inovatiflik, uygulanabilirlik, fizibilite ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendiriyor.